Välkommen till Translator Bo Widegren AB!

Jag heter Bo Widegren och är auktoriserad translator från engelska, franska, italienska, spanska och tyska till svenska, huvudsakligen inriktad på översättning av juridisk och ekonomisk text till svenska.

Translator Bo Widegren AB startade jag 1990, men dessförinnan hade jag varit anställd som chefsöversättare och språklig ledare vid Saab-Scania AB, PLM AB och Sveriges Exportråds Språktjänst. Jag har varit facköversättare på heltid sedan 1969. I botten har jag akademiska examina från Uppsala och Stockholms universitet med språklig inriktning, kompletterade med kurser vid utländska skolor.

Jag är sedan många år medlem av Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT), Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) samt Institute of Translation and Interpreting (ITI).

Vad är en auktoriserad translator? "Auktoriserad translator" är en lagskyddad titel, beviljad av Kammarkollegiet till fysiska personer som godkänts i särskilda prov med mycket höga kunskapskrav.

En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt, arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler och har rätt att bestyrka sina översättningar med officiell stämpel.

Välkomna att kontakta mig per telefon, telefax eller e-post!

DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO